FITNESS

Happy Fitness
บริการพร้อมด้วยเครื่องออกกำลังกาย และคลาสการออกกำลังกายที่ได้มาตราฐาน หลากหลาย ให้ท่านสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความชอบ และตรงกับความต้องการในการออกกำลังกายของท่าน นอกจากนี้ยังพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่เตรียมรอไว้สำหรับทุกท่านที่มาใช้บริการอีกด้วย

 

Happy Fitness

 We have Free weights zone, Weight machines zone and Exercise class that you can choose your style. There is also other facilities in our fitness.


  • Fitness_171115_0005.jpg
    Gym Zone พื้นที่ออกกำลังกายที่บริการเครื่องออกกำลังกายที่มาตราฐานติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ช่วยให้ท่านวางใจได้ถึงประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็น Cardio zone, ...

  • 20180331 #1_180331_0136.jpg
    ,, AHappy Class คลาสออกกำลังกายที่ให้ท่านได้สนุกสนานไปกับการออกกำลังกายเป็นกลุ่มในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Zumba, Body combat, Yoga, Bike tour, Sprint และคลาสอื่น ๆ อีกมากมาย Happy Class...

  • GOPR1032-3.JPG
    สิ่งอำนวยความสะดวก นอกจากการออกกำลังกายแล้ว ยังมีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ทั้งห้องอาบน้ำ ห้องอบไอน้ำ ตู้ล้อคเกอร์ และเก้าอี้นวดไฟฟ้า ที่จอดรถกว่า 250 คัน รวมไปถึงบริการเครื่อ...