HAPPY GYM

Gym Zone

พื้นที่ออกกำลังกายที่บริการเครื่องออกกำลังกายที่มาตราฐานติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ช่วยให้ท่านวางใจได้ถึงประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็น Cardio zone, Weight machine zone และ  Free weight zone กับเครื่องเล่นที่หลากหลาย ให้ท่านได้เลือกใช้ตรงกับความต้องการ

 

Gym Zone

We service standardized equipment 1 in 5 of the world. Cardio zone, Weight machine zone and Free weight zone that you can choose to play.